Privatumo politika

Hotme.eu elektroninės parduotuvės (pardavėjo) ir kliento (Jūsų) asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas yra paremtas LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą.